Slamsugning

Tömning av avloppsbrunnar

För optimal funktion i avloppssystemet måste avloppsbrunnarna regelbundet hållas fria från sediment och föremål som annars kan stoppa vattenflödet och orsaka översvämning. Efter underhållsspolning rekommenderas att suga rent brunnen från framspolat sediment.

Slamsugning

Abonnera på slamsugning

Gör det enkelt för dig och anlita oss för regelbunden slamsugning av dina dagvattenbrunnar. Då behöver du aldrig glömma bort att få detta gjort. En dagvattenbrunn ska klara stora mängder regn, är den igensatt är översvämningen snabbt ett faktum.

Vi kan även spola rent stuprör vid behov.

Slamsug brunnen

Ring och prata med oss om rensugning av dagvattenbrunnar. Vi erbjuder även abonnemang på regelbunden rensning.

Boka slamsugning

Spolare