Slamsugning

Tömning av avloppsbrunnar

Vi utför slamsugning optimal funktion i avloppssystemet. Regelbunden slamsugning av brunnar skapar bra vattenflöde och minskar risken för översvämning. Efter underhållsspolning rekommenderar vi att att suga rent brunnen från framspolat sediment.

Slamsugning

Abonnera på slamsugning

Gör det enkelt för dig och anlita oss för regelbunden slamsugning av dina dagvattenbrunnar. Då behöver du aldrig glömma bort att få detta gjort. En dagvattenbrunn ska klara stora mängder regn, är den igensatt är översvämningen snabbt ett faktum.

Vi kan även spola rent stuprör vid behov.

slambil

Boka slamsugning

Ring och prata med oss om slamsugning av dagvattenbrunnar, hängrännor m.m.

Boka slamsugning