Slamsugning

Slamsugningsbil

Tömning av avlopps- och dagvattenbrunnar

Regelbunden slamsugning av brunnar upprätthåller ett bra vattenflöde och minskar risken för översvämningar. Efter underhållsspolning rekommenderar vi alltid att suga rent avloppsbrunnen från framspolat sediment.

Boka slamsugning

Slamsugningsbil
Akut och planerad slamtömning

Undvik översvämmade brunnar och tankar

Som fastighetsägare är du ansvarig för att ditt avlopp och dagvattensystem fungerar och du förväntas regelbundet titta till dina brunnar. Om de inte töms i tid leder det till stopp och översvämningar.

Spolarna erbjuder både akut slamsugning och planerade underhållstömningar.

Smidig slambil
Spolarnas fordon

Våra slambilar

Vid slamsugning töms vätskor och slam in i lastbilens tank. Våra fordon är utrustade och godkända för tömning av alla typer av brunnar, tankar och reningsverk. Slambilarna är smidiga och kommer lätt in på gårdar och tomter utan att skada rabatter och planteringar.

Dagvattenbrunn
Regelbunden slamtömning

Undvik översvämningar

För att undvika alla problem och kostnader en översvämning med akut slamsugning för med sig rekommenderar vi planerade tömningar med jämna mellanrum. Anlita Spolarna för regelbunden slamsugning av dina brunnar. Då behöver du aldrig glömma bort att få detta gjort.