Renovera avloppet på nolltid

Renovering av avlopp

Spolarna renoverar avloppsrör med relining i samarbete med systerbolaget Repipe Sverige AB. Renovering av avloppet sker genom att vi installerar nya avloppsrör inuti de gamla. Med denna teknik utför vi allt från mindre lagningar av avloppsrör till hela stambyten. Relining – ett modernt och kostnadseffektivt stambyte.

Relining

Installera nytt avlopp

Vid god och regelbunden avloppsservice håller ett avloppssystem ca 50 år. Ett stambyte är aktuellt när stammen är uttjänt eller då större akuta läckageproblem upptäckts. Att helt byta ut avloppssystemet är ett tidskrävande och kostsamt ingrepp. I många fall kan ett stambyte göras mer kostnadseffektivt och med samma resultat med hjälp av relining.

Relining

Så kallad relining där ett nytt rör installeras inuti det gamla rörsystemet innebär en bråkdel av kostnaden jämfört med ett traditionellt stambyte då ingen åverkan görs på badrum, kök och golv. Det är snabbt och effektivt och hållbarheten är densamma. De boende kan bo kvar i bostaden, som normalt bara tar ett par dagar.

Relining för hela eller delar av avloppet

Vi kan med relining renovera hela avloppet eller täta avloppsrör genom punktlagning av sprickor och sättningar. Vi tillhandahåller olika högkvalitativa reliningtekniker beroende på behov och typ av rör. Förenklat installerar vi nya avloppsrör av plast inuti de gamla avloppen.

Mindre skador lagas med spraylining och större skador lagas med speciella rörfoder, även kallat strumpfoder, då man blåser in ett nytt rör inuti det gamla. Vid ett stambyte arbetar vi med en hybridteknik, som är en kombination av de båda.

Metod

Inför en relining utförs en rörkontroll av avloppet, vanligen genom en filminspektion. Ibland mäter vi godset med ultraljud och i vissa fall tas fysiska prov på bitar av avloppsröret. Relining föregås alltid av att vi fräser rent avloppet för att få en bra vidhäftning till det nya avloppsröret.

Repipe Sverige AB

All relining utförs av vårt systerbolag Repipe Sverige AB, som är medlem i branschorganisationen Brif. All dokumentation sker enligt Brif:s kvalitetsprogram. Sacpipe Connection Systems är en av våra leverantörer, inom vars system vi har certifierad personal.

Besök Repipe Sveriges hemsida för fördjupad information om teknik och arbetsprocess.

Gå till Repipe.se

Modernt stambyte med relining

Relining renoverar små läckande sprickor till hela avloppssystem.

Kontakta oss

Spolare