Relining

Reliningstekniker med filmkamera och reliningtrumma.

Hållbar relining av avlopp

I samarbete med vårt systerbolag Repipe erbjuder vi relining av avlopp där nya rör gjuts inuti de gamla. Mindre skador på avlopp som upptäcks i samband med avloppsspolning och rensning lagas snabbt med servicerelining. Med relining renoverar vi också hela avloppssystem – ett modernt och kostnadseffektivt stambyte.

Spray-relining
Servicerelining

Mindre skador på avloppsrör

När vi upptäcker mindre skador på avloppsrör erbjuder vi punktlagningar med servicerelining. Det är en enkel, hållbar och prisvärd metod där du slipper byta ut svåråtkomliga rör.

Relining av stående stam och grenledning.
Relining

Dags för stambyte?

Vid god och regelbunden avloppsservice håller ett avloppssystem ungefär 50 år. Ett stambyte är aktuellt när stammen är uttjänt eller då större akuta skador och läckageproblem upptäckts. Att byta ut hela avloppssystemet är ett tidskrävande och kostsamt ingrepp och drar med sig renoveringar av kök, badrum och tvättstuga.

I de flesta fall kan relining ersätta ett traditionellt stambyte. Relining är betydligt mer kostnadseffektivt eftersom inga tätskikt behöver brytas upp och alla kan bo kvar. Resultatet är helt nya täta rör inuti de gamla.