Hållbar relining av avlopp

Renovering av avlopp

I samarbete med systerbolaget Repipe Sverige AB  kan vi erbjuda relining av avlopp. Vi uför hela stambyten i villor och större fastighetsbestånd genom modern renovering av avloppsrör.
Relining – ett modernt och kostnadseffektivt stambyte.

Relining

Dags för stambyte?

Vid god och regelbunden avloppsservice håller ett avloppssystem ca 50 år. Ett stambyte är aktuellt när stammen är uttjänt eller då större akuta sakdor och läckageproblem upptäckts. Att byta ut hela avloppssystemet är ett tidskrävande och kostsamt ingrepp och drar med sig renoveringar av kök, badrum och tvättstuga.

I många fall kan göra en relining istället för ett traditionellt stambyte. Relining är betydligt mer kostnadseffektivt eftersom inga tätskickt behöver brytas upp och alla kan bo kvar. Resultatet är helt nya täta rör inuti de gamla.

Relining

Vid relining installeras ett nytt avloppsör inuti det gamla rörsystemet. Metoden innebär en bråkdel av kostnaden jämfört med ett traditionellt stambyte då ingen åverkan görs på badrum, kök, tvättstuga eller golv och väggar.

Det är snabbt och effektivt  att installera och hållbarheten är ett helt och tätt avloppssystem. De boende kan bo kvar i bostaden eftersom installation av relining oftast bara tar ett par dagar.

Relining av hela eller utvalda delar av avloppet

Vi kan renovera hela avloppet eller täta avloppsrören genom punktlagning av lokala sprickor och sättningar. Vi tillhandahåller olika högkvalitativa reliningtekniker beroende på behov och typ av rör. Förenklat installerar vi nya avloppsrör av plast inuti de gamla avloppen.

Metod

Inför en relining utförs en rörkontroll av avloppet, vanligen genom en filminspektion. Ibland mäter vi godset med ultraljud och i vissa fall tas fysiska prov på bitar av avloppsröret. Relining föregås alltid av att vi fräser rent avloppet för att få en bra vidhäftning till det nya avloppsröret.

Repipe Sverige AB

All relining utförs av vårt systerbolag Repipe Sverige AB, som är medlem i branschorganisationen Brif. All dokumentation sker enligt Brif:s kvalitetsprogram. Sacpipe Connection Systems är en av våra leverantörer, inom vars system vi har certifierad personal.

Besök Repipe Sveriges hemsida för fördjupad information om teknik och arbetsprocess.

Gå till Repipe.se

relining

Hållbar relining

Relining renoverar små läckande sprickor till hela avloppssystem.

Kontakta Repipe