Godsmätning

Avskuret rostigt gjutjärnsrör.

Godsmätning av avloppsrör

Äldre hus har oftast avloppssystem i gjutjärn. Ett gjutjärnsrör kan se intakt ut från utsidan men vara starkt angripet av rost inuti med sköra rörväggar och stor risk för läckage. För att ta reda på om tjockleken på dessa rör är tillfredställande gör vi en godsmätning på utvalda delar.

Boka godsmätning

Avloppsrör med invändiga rostflagor.

Godsmätning ger tidsperspektiv

Synlig rost på avloppsrörens utsida är en tydlig indikation att det är dags att ta reda på stabiliteten i rörväggen för att slippa oväntade avloppsläckage. Genom att mäta tjockleken med hjälp av ultraljud kan vi avgöra hur djupt rosten i ett gjutjärnsrör har gått och om eller när det är dags att vidta åtgärder som till exempel relining eller stambyte.