Filminspektion av avlopp

Kontroll av rörens skick

Det är omöjligt att från utsidan se om avloppet är helt och håller tätt eller om det är på väg att täppas igen. För att ta reda på avloppsrörens skick krävs en filminspektion (TV-inspektion). En filmning ger dig viktig information om evetuella brister som ligger till grund för framtida åtgärder.

Rotsamling i rör

Filminspektera återkommande stopp i avloppet

Vi gör alltid en filminspektion vid återkommande stopp i avloppet för att hitta orsaken till problemen.

En filmning föregås alltid av en renspolning av avloppet. När röret är fritt från sediment och avlagringar kan vi upptäcka sprickor, hål, inväxande rötter, förskjutningar och/eller sättningar. När vi hittat orsaken ger vi dig ett åtgärds- och kostnadsförslag.

Avloppsproblem? Ta reda på orsaken!

Om man vet konditionen på avloppssystemet har man rätt förutsättningar för att upprätta en realistiskt budget och underhållsplan för framtida investeringar.

En filminspektion (TV-inspektion) ger viktig information vid bedömning av avloppets kondition och avloppsproblem som sprickbildning, förtätning, rötter etc kan upptäckas. Ett bra sätt att undvika oväntade kostnader som dyra översvämningar! 

Ett tips! Passa på att boka filminspektion till extra förmånligt pris i samband med underhållsspolning.

Komplettera husbesiktning med avloppsinspektion

Ska du köpa hus? I en vanlig husbesiktningskontroll ingår inte besiktning eller kontroll av avloppet. Det kan vara en god idé att ta reda på om husets avloppssystem håller tätt och fungerar som det ska. 
En filminspektion är inte särskilt kostsam men ger dig god insikt i om du behöver planera för en renovering eller inte.

Låt oss filma rören!

Golvbrunn

Osäker på om dina avloppsrör är hela?

Låt oss ta reda på det! Du får paketpris när du bokar filminspektion i samband med underhållsspolning. 
Spolarna har STVF-certifierad personal och all dokumentation överlämnas till kund.

Boka filminspektion