Integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter och använder den information som du lämnar när du använder vår hemsida eller kontaktar oss via e-post.
info@spolarna.com

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Skånska Högtrycksspolarna AB, Tueängsvägen 15, 291 92 Kristianstad. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon, 044-35 24 03, eller via e-post info@spolarna.com

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft inom EU i maj 2018.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning eller konferens, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, deltar i undersökningar, lämnar uppgifter eller söker kontakt med oss för rådgivning eller i annat ärende via hemsidan eller e-post.

När du besöker vår hemsida genereras cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Vi använder cookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår hemsida. Vi samlar därför in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare.

Du kan i de flesta fall på egen hand hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare genom att gå in på dina webbläsar-inställningar. Du kan till exempel ställa in din webbläsare till att blockera alla cookies eller endast acceptera vissa typer av cookies. Observera dock att detta kan medföra att vår webbplats inte fungerar som den ska eller att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för dig.

För vilket syfte samlas personuppgifterna?
Din personliga information används endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

  • Behandling av personuppgifter i samband med utbildning och konferens. Vid anmälan till kursverksamhet och konferenser samlar vi in och behandlar personuppgifter; namn, e-post, företag samt företagets adress. Laglig grund: Fullgörande av avtal.
  • Vid beställning av trycksaker krävs uppgift om namn, e-post, företag och företagets adress för att säkerställa korrekt leverans samt som underlag för fakturering. Laglig grund: Fullgörande av avtal.
  • Behandling av personuppgifter i samband med statistikinsamling. Vid insamling av statistikuppgifter finns behov av namn på uppgiftslämnare för att vid behov kunna ställa uppföljande frågor. Laglig grund: Intresseavvägning.
  • Behandling av personuppgifter i samband med rådgivning. I samband med rådgivning finns behov av namn och kontaktuppgifter till frågeställaren för att kunna besvara ärendet. Vi arbetar aktivt för att minimera ytterligare personuppgifter i samband med rådgivning samt också för att förhindra spridning av informationen. Laglig grund: Fullgörande av avtal.
  • Information från Repipe Sverige AB. Dina personuppgifter kan komma att användas för att informera om våra tjänster, kommande utbildningar och konferenser eller om nya trycksaker. Du kan när som helst meddela oss på info@repipe.se att du inte önskar få mer information. Laglig grund: Intresseavvägning.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver det, dvs. så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen, eller om ytterligare lagring krävs för fullgörande av företagets rättsliga förpliktelser.

Överföring av personuppgifter
Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

Användning av personuppgiftsbiträde
I de fall det är nödvändigt för oss att använda personuppgiftsbiträde överförs endast dina personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Skånska Högtrycksspolarna AB har samlat in uppgifterna.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du har vidare rätt att få tillgång till personuppgifterna. Dessutom kan du begära korrigering av felaktiga uppgifter, begränsning av uppgifter eller i vissa fall radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss eller på ditt samtycke har du rätt att begära att få uppgifter som du själv har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@spolarna.com eller på 044-35 24 02.

Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Giltighetsdatum för denna integritetspolicy finns i början av texten.

Hur använder Google dina personuppgifter
Besök länken nedan om du vill veta mer om hur Google använder dina personuppgifter.
Google privacy policy