• Tips för ett väl fungerande avlopp

    Skötselråd

    Här är våra bästa tips för att slippa stopp i gamla, nya eller relinade avlopp. När det behövs är Spolarna alltid redo att rycka ut.

Strandad fekalie i avloppsrör.
Tips 1

Undvik att snålspola

Moderna snålspolande toaletter ger en avsevärd vattenbesparing men passar bäst i moderna bostäder. Äldre byggnader med gjutjärnsavlopp kräver större vattenmängder för att bli renspolade.

Tops, leksak och tampong fastnat i avloppsrör.
Tips 2

Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper

Toaletten är bara till för att ta hand om dina uträttade behov. Spola aldrig ner något annat. Tops, bindor, tamponger, trosskydd, hushållspapper, servetter, pappershanddukar, snus med mera orsakar inte bara igentäppta avlopp utan även problem för reningsverken.

Vaskrensare i vattenfylld vask.
Tips 3

Använd vaskrensare

När du fått stopp i vasken är vaskrensaren ett utmärkt verktyg. Den kan även användas vid stopp i toaletten. Om inte klosettskålen redan är full kan du att hälla en hink vatten från så hög höjd du kan. Trycket kan få proppen att lossa.

Hink under isärmonterat vattenlås.
Tips 4

Rengör vattenlåset

I vattenlåset samlas smuts, hår och tvålrester. Genom att regelbundet öppna och rensa vattenlåset under handfatet kan du slippa få stopp i avloppet.

Ställ en hink under handfatet och skruva loss vattenlåset och rensa bort skräpet. Ta hjälp av en skruvmejsel eller pinne för att komma åt skräp inne i röret. Rengör med vanligt diskmedel, skruva tillbaka vattenlåset och se till att det sluter tätt. Släng skräpet i soptunnan.

Vattenlås avmonterat från golvbrunn.
Tips 5

Håll golvbrunnen ren

Du bör rengöra ditt vattenlås ungefär var tredje månad eller oftare för att undvika dålig lukt och avrinning. Lyft bort silen och vattenlåset. Skrubba vattenlåset med en svamp i en hink med varmt vatten och diskmedel. Ställ tillbaka vattenlåset och lägg på silen.

Stefkfett från stekjärn hälls i plastburk.
Tips 6

Häll inte matfett i vasken

Matolja och fett stelnar och bildar fettproppar i avloppet. Avsvalnat fett skrapar du lätt ur och slänger i matavfall. Du slipper stopp i avloppet och bidrar till att ditt matfett kan återanvändas för biogasproduktion. Flytande matfett kan hällas i en PET-flaska, som sedan kastas i restavfallet.

Använd slasksil och undvik att spola ned matrester i avloppet.

Fekalier spolas genom avloppsrör.
Tips 7

Spola med hett vatten

Emellanåt bör du spola en längre stund med riktigt hett vatten. Stelnade fettavlagringar smälter då bort och du undviker dålig avrinning.

Öppen diskmaskin.
Tips 8

Diska i minst 65 grader

Ditt avlopp behöver hetvatten för att bli rent och inte bli igensatt av stelnat fett. Därför är det bra om du som har diskmaskin diskar var tredje disk i 65 grader eller mer. Anledningen är att det heta vattnet smälter ner fetterna som fastnat i avloppet. Både din diskmaskin och ditt avlopp kommer att tacka dig!

Har du fortfarande problem?

Även ett välskött avlopp behöver spolas rent med jämna mellanrum.

Boka underhållsspolning