Stamspolning av avlopp

Akuta stopp och underhåll - rörspolning av avlopp

Regelbunden stamspolning (rörspolning) av avloppet är en god investering. Det säkerställer att avlopprören hålls öppna för att kunna transportera bort allt avloppsvatten och minskar risken för stopp i avloppet som kan orsaka vattenskador.

spola avlopp villa

Dålig avrinning eller kluckande avlopp?

Kluckande avlopp och/eller dålig avrinning betyder att ett stopp är på väg att bildas i avloppet. Ignorera inte oljud eller dålig avrinning, boka en avloppsspolning för att öppna upp flödet i rören!

Boka stamspolning nu

propplösare spolbil avlopp

Skonsam rensning av avloppsören

Vår metod är skonsam mot rören och miljövänlig – helt utan kemikalier.

Avloppsrör är ofta gamla och sköra, för att undvika att rören brister vid rengörning använder vi en mycket skonsam spolmetod när vi rensar avloppssystem – detta gäller oavsett material på avloppsrören även om gjutjärnsrör är extra känsliga då de alltid är mer eller mindre drabbade av rost. 

Vi återställer normalt flöde i avloppsrören genom väl avvägt tryck vid spolning. Kall- eller hetvatten spolar bort fetter och avlagringar på rörväggen.

Vi rekommenderar filminspektion av avloppet i samband med en stamspolning. En inspektion bedömmer rörens kondition och eventuella sprickor eller sättningar kan upptäckas och åtgärdas innan de orsakar läcklage och akut stopp i avloppet.

Vi utför avloppsspolning i både privata villor och flerfamiljshus. 

 

Spolbild

Vad orsakar stopp i avloppssystemet?

Avlagringar från tillexempel köksfett, slam, rost, hygienartiklar och kalk är de främsta orsakerna till att det blir stopp i avloppsystemet. Men även främmande föremå och renoveringsrester skapar stora problem.

Slipp dyra vattenskador genom att korrekt använding av avloppet och genom en seriös underhållsplan för fastigheten. 

Underhållsspola avloppet regelbundet

De flesta avlopp bör rensas genom underhållsspolning vart femte år. I vissa fall kan det krävas underhåll så ofta som vart tredje år beroende på stickledningarnas längd, fall, ålder och de boendes vanor.

Man kan själv påverka intervaller genom att sköta avloppet korrekt. Genom att ha som regel att regelbundet rensa och hålla rent i duschbrunnen där hår och avlagringar gärna samlas samt rensa vattenlås i handfat och köksvask med jämna mellanrum.

Fast pris och garanti på stamspolning

Spolarna lämnar fasta priser och garanti på våra tjänster. Vi erbjuder erfaren och certifierad personal med hög personlig service. 

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar erbjuds att teckna något av våra förmånliga serviceavtal där vi erbjuder regelbundet avloppsunderhåll.

Som privatperson kan du utnyttja ROT-avdraget på alla våra tjänster.

Läs mer om serviceavtal

Information före vårt besök

Här finns enkla beskrivningar över vad du som beställare behöver tänka på i samband med underhållsspolning.

Information till boende

Spolarna gasellföretag

Fast pris

Spolarna gör allt för att erbjuda dig riktigt konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitet eller miljö. Det viktigaste är att våra kunder får rätt pris baserat på behov. Privatpersoner kan utnyttja ROT-avdraget på alla våra tjänster. 

Beställer du exempelvis fler tjänster samtidigt så som filminspektion i samband med underhållsspolning kan vi lämna paketpriser. Ring oss för en skräddarsydd offert.

Vad händer om extra åtgärder krävs?

Ibland upptäcks brister i avloppet som kräver åtgärd, det kan till exempel vara fräsning av kalkavlagringar eller relining av läckande sprickor. I de fall där ytterligare åtgärder krävs för att avhjälpa ditt problem och som går utanför offert är vi tydliga med detta innan någon åtgärd vidtas.

Betalningsvillkor

All fakturering sker med 30 dagar netto + moms. Vi har inga framkörnings- eller fakturaavgifter. Vi omfattas av SLAM95. 

Boende

Avisering

Du som är villaägare

När du som villaägare bokar våra tjänster får du all information om pris och datum vid bokningen. Du erhåller också all information om vad du behöver tänka på inför vårt besök.

Du som är fastighetsägare

Vi vet att du som fastighetsägare har ett stort behov av att informera hyresgäster vid arbeten som kräver att man går in i deras privata hem. Därför hjälper vi er med avisering av samtliga boende i ditt lägenhetsbestånd vid underhållsspolning. Avisering sker i god tid och innehåller information om vilket arbete som skall utföras, vad hyresgästerna själva måste tänka på innan vi kommer samt datum och tid för när arbetet påbörjas. Hyresgästerna får även kontaktuppgifter till oss vid frågor.

Spolare

Nyckel till bostaden

För att kunna utföra underhållsspolning behöver vi tillgång till villan eller lägenheten. Antingen genom att du/de boende är hemma eller att nyckel finns tillgänglig när vi kommer. 

Kan du inte vara hemma när vi kommer kan du lämna nyckel till hyresvärd/fastighetsskötaren eller en granne. 

I de fall vi inte kommer in i en villa eller bostad på bokad tid kommer vi att behöva debitera arbetet ändå.

Rötter i rören

Dagen för rörspolning

Det är viktigt att du vet att det är Spolarna som kommer. Därför har vår personal alltid arbetskläder med Spolarnas logotyp på samt legitimation.

Vi uppskattar om du har städat och tömt utrymmet under vask samt rengjort de golvbrunnar som skall renspolas. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt.

Vi lämnar alltid rent och städat efter oss.

Eftersom all rörspolning startar längst ner i fastigheten räknas detta som starttid. Det är svårt att ge exakta tider för när varje enskild lägenhet renspolas men normalt sett tar en underhållsspolning 1-2 timmar lite beroende på hur många spolpunkter som skall spolas. En villa tar ca 1-2 timmar att underhållsspola.

Spolbild

Dokumentation

Efter underhållsspolning överlämnas all dokumentation om projektet på USB-sticka eller via mail till beställaren.

Dokumentationen innehåller all information om vilka åtgärder som har vidtagits samt filmer från filminspektion i de fall detta har skett.

Den underhållsspolning som nu skett upprätthåller avloppssystemets normala funktion i ca 3–5 år framöver beroende på avloppets belastning.