Rörspolning

Öppen spolbil.

Spolning av avlopp

Regelbunden spolning av avloppet är en god investering. Det säkerställer att avloppsrören hålls öppna och avloppsvattnet transporteras bort. Risken för stopp och dyra vattenskador minskar därmed betydligt.

Boka underhållsspolning

Vatten spolas i köksvask.
Tecken på avloppsproblem

Kluckar avloppet?

Kluckande avlopp och dålig avrinning är tydliga tecken på att ett stopp är på väg att bildas i avloppet. Ignorera inte oljud eller dålig avrinning. Boka istället en avloppsspolning för att öppna upp flödet ordentligt i rören.

Avskuret rostigt gjutjärnsrör.
Vanliga avloppsproblem

Vad orsakar stopp i avlopp?

Avlagringar från till exempel köksfett, slam, rost, hygienartiklar och kalk är de främsta orsakerna till att det blir stopp i avloppsystemet. Men även främmande föremål och renoveringsrester kan skapa stora problem.

Läs om fem vanliga problem

Spolning av grenledning genom golvbrunn i badrum.
Vår metod

Skonsam och miljövänlig spolning

Avloppsrör är ofta gamla och sköra, speciellt rostdrabbade gjutjärnsrör. För att undvika att de brister använder vi en mycket skonsam spolmetod – helt fri från kemikalier. Vi återställer flödet i avloppsrören genom ett väl avvägt spoltryck där fetter och avlagringar spolas bort från rörväggen.

Läs mer om vår metod

Spolning av avloppsrör.
Goda vanor

Underhållsspola avloppet regelbundet

De flesta avlopp bör spolas rena vart femte år. I vissa fall kan det krävas underhåll så ofta som vart tredje år beroende på stickledningarnas längd, fall, ålder och de boendes vanor.

Läs om hur du bäst tar hand om ditt avlopp.

Läs våra skötselråd

Inspektionskamera för avlopp.
Filminspektion

Boka filminspektion

Vi rekommenderar alltid en filminspektion av avloppet i samband med underhållsspolning, där vi bedömer rörens kondition. Eventuella sprickor eller sättningar kan upptäckas och åtgärdas innan de orsakar läckage eller akut stopp.

Till filminspektion