Rörspolning av avlopp

Akuta stopp och underhåll

Att regelbundet spola igenom avloppet är en god investering eftersom det säkerställer avloppets normala funktion. Planerad underhållspolning minskar också risken att drabbas av dyra akuta stopp och vattenskador.

Vi utför avloppsspolning i både villor och flerfamiljshus med en mycket skonsam och miljövänlig spolmetod helt utan kemikalier.

Spolbild

Förebygg stopp i avloppet

Planerad underhållsspolning är en förebyggande åtgärd för att undvika stopp i avloppet och vattenskador. Avloppet hålls öppet och fritt från matfett och avlagringar såsom fetter, slam, rost och kalk. Gjutjärnsrör får även en långsammare korrosionscykel då rörväggen får möjlighet att torka när fuktiga avlagringar avlägsnats.

Skonsam rörspolning

Eftersom alla gjutjärnsrör obönhörligen är korrosionsdrabbade i större eller mindre grad, använder vi en mycket skonsam spolmetod med lågt vattentryck när vi rörspolar avloppssystemet. Högtrycksspolning bör undvikas då risken för läckage och bristningar är överhängande. Även PVC-rör är känsliga för höga tryck.

Vi återställer normalt flöde i avloppsrören genom rörspolning med hetvatten och ett högt vattenflöde som smälter ner fetter och spolar bort avlagringar på rörväggen. Inga kemikalier eller rengöringsprodukter krävs.

Vi spolar från botten och upp

Rören i källare och bottenplan spolas alltid först för att det bortspolade sedimentet inte ska orsaka stopp i avloppsstammen när vi sedan arbetar oss uppåt i fastigheten. Vi fortsätter med stickledningar och därefter stående och liggande huvudledningar. Avslutningsvis spolar vi rent huvudbrunnen från sediment.

Efter en rörspolning görs med fördel en filminspektion av avloppet. Vid en filminspektion kan man bedöma rörens kondition och upptäcka eventuella sprickor eller sättningar och åtgärda dessa.

Rensa ditt avlopp vart tredje till femte år

Vår rekommendation är att de flesta avlopp normalt sett bör rensas genom underhållsspolning vart femte år. I vissa fall kan det krävas underhåll så ofta som vart tredje år beroende på stickledningarnas längd, fall, ålder och de boendes vanor.

Det är även viktigt att själv rensa och hålla rent i duschbrunnen där hår och avlagringar gärna samlas samt rensa vattenlåset vid vasken med jämna mellanrum.

 

Rörspolning till fast pris och med garanti

Spolarna erbjuder högkvalitativa avloppstjänster genom utbildad och certifierad personal till konkurrenskraftiga priser. Vi lämnar fasta priser och garanti på våra tjänster.

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar tecknar med fördel något av våra förmånliga serviceavtal där vi erbjuder våra avloppstjänster till ett fast månadspris per lägenhet och rabatt på tillkommande tjänster.

Du som privatperson kan utnyttja ROT-avdraget.

Läs mer om serviceavtal

Information före vårt besök

Här finns enkla beskrivningar över vad du som beställare behöver tänka på i samband med underhållsspolning.

Information till boende

Spolarna gasellföretag

Fast pris

Spolarna gör allt för att erbjuda dig riktigt konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitet eller miljö. Det viktigaste är att våra kunder får rätt pris baserat på behov. Privatpersoner kan utnyttja ROT-avdraget på alla våra tjänster. 

Beställer du exempelvis fler tjänster samtidigt så som filminspektion i samband med underhållsspolning kan vi lämna paketpriser. Ring oss för en skräddarsydd offert.

Vad händer om extra åtgärder krävs?

Ibland upptäcks brister i avloppet som kräver åtgärd, det kan till exempel vara fräsning av kalkavlagringar eller relining av läckande sprickor. I de fall där ytterligare åtgärder krävs för att avhjälpa ditt problem och som går utanför offert är vi tydliga med detta innan någon åtgärd vidtas.

Betalningsvillkor

All fakturering sker med 30 dagar netto + moms. Vi har inga framkörnings- eller fakturaavgifter. Vi omfattas av SLAM95. 

Boende

Avisering

Du som är villaägare

När du som villaägare bokar våra tjänster får du all information om pris och datum vid bokningen. Du erhåller också all information om vad du behöver tänka på inför vårt besök.

Du som är fastighetsägare

Vi vet att du som fastighetsägare har ett stort behov av att informera hyresgäster vid arbeten som kräver att man går in i deras privata hem. Därför hjälper vi er med avisering av samtliga boende i ditt lägenhetsbestånd vid underhållsspolning. Avisering sker i god tid och innehåller information om vilket arbete som skall utföras, vad hyresgästerna själva måste tänka på innan vi kommer samt datum och tid för när arbetet påbörjas. Hyresgästerna får även kontaktuppgifter till oss vid frågor.

Spolare

Nyckel till bostaden

För att kunna utföra underhållsspolning behöver vi tillgång till villan eller lägenheten. Antingen genom att du/de boende är hemma eller att nyckel finns tillgänglig när vi kommer. 

Kan du inte vara hemma när vi kommer kan du lämna nyckel till hyresvärd/fastighetsskötaren eller en granne. 

I de fall vi inte kommer in i en villa eller bostad på bokad tid kommer vi att behöva debitera arbetet ändå.

Rötter i rören

Dagen för rörspolning

Det är viktigt att du vet att det är Spolarna som kommer. Därför har vår personal alltid arbetskläder med Spolarnas logotyp på samt legitimation.

Vi uppskattar om du har städat och tömt utrymmet under vask samt rengjort de golvbrunnar som skall renspolas. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt.

Vi lämnar alltid rent och städat efter oss.

Eftersom all rörspolning startar längst ner i fastigheten räknas detta som starttid. Det är svårt att ge exakta tider för när varje enskild lägenhet renspolas men normalt sett tar en underhållsspolning 1-2 timmar lite beroende på hur många spolpunkter som skall spolas. En villa tar ca 1-2 timmar att underhållsspola.

Spolbild

Dokumentation

Efter underhållsspolning överlämnas all dokumentation om projektet på USB-sticka eller via mail till beställaren.

Dokumentationen innehåller all information om vilka åtgärder som har vidtagits samt filmer från filminspektion i de fall detta har skett.

Den underhållsspolning som nu skett upprätthåller avloppssystemets normala funktion i ca 3–5 år framöver beroende på avloppets belastning.

Dålig avrinning eller kluckande avlopp?

Då är det hög tid att boka underhållsspolning innan det blir för sent.

Boka idag

Spolare