Vi utför ledningssökning

Lokalisering av avloppsrör

Innan man börjar gräva och schakta i marken behöver man veta var avloppsrören befinner sig. Detta kan vara bra när man till exempel skall koppla ett Attefallshus till befintligt avlopp eller om man behöver byta ut en viss bit av avloppet.

Kartlägg avloppsrören

Det är inte ovanligt att äldre ledningar saknar dokumentation om exakt var de är placerade. Spolarna utför ledningssökning när du behöver ledningslokalisering av avloppsrören.

Vi använder olika metoder beroende på rörens material som kan vara gjutjärn, betong eller PVC.

Illustration natt spolarbil

Var ligger avloppsrören?

Ta reda på vart i marken rören ligger så slipper ni gräva på fel ställe.

Boka ledningssökning