Ledningssökning

Grävmaskin

Vi tar reda på var rören är nedgrävda

Äldre avlopps- och dagvattenledningar saknar ofta dokumentation om var de är placerade. Vi hittar rören åt dig.

Boka ledningssökning

Grävmaskin
Ledningssökning

Riskera inte att gräva sönder rören

Är du professionell grävare eller privatperson som ska gräva på din tomt eller fastighet använder du med fördel "ledningskollen" för att ta reda på var olika typer av ledningar finns. Men, i de fall avlopps- och dagvattenledningar inte finns utplacerade kan vi hitta dessa åt dig.