Rensning

Fräsverkytg

Rensning av avlopp

Rotskärning eller fräsning gör vi när vi har konstaterat att vi har ett stopp som kräver mer än rörspolning för att lösas. Vi har utrustning för att kunna gå långt ner i rören där vi kan fräsa och skära bort allt som är i vägen. Genom filminspektionen ser vi vilken metod som är mest effektiv.

Boka rensning

Plunsch
Igensatt avlopp

Undvik kemiska propplösare

Undvik allt vad kemiska propplösare heter när avloppet krånglar. Det är ineffektivt, dåligt för miljön och du riskerar allvarliga frätskador på huden. Det är säkrare att använda en klassisk plunsch eller anlita Spolarna, som löser upp stopp på djupet. 

Ett stopp kan orsakas av olika saker såsom fett, is, rost och främmande föremål. Ibland är det rör som rasat ihop och gör det omöjligt för avloppsvattnet att ta sig förbi. 

Fräsverktyg
Igensatt avlopp

Fräsning av avlopp

Fräsning av avlopp görs då avloppet är igensatt av fett, spackel, betongrester, rost, främmande föremål med mera och inte går bort genom spolning. Denna metod återställer normalt flöde i ledningarna.

Efter rensning spolas röret rent och filmas för att lokalisera eventuella läckage som kan ha orsakats av exempelvis rötter. Läckage från hål och sprickor tätas med hjälp av relining.

Genomskärning av avloppsrör i mark med inväxande trädrötter.
Rötter

Har du rötter i rören?

Om du har träd i närheten kan återkommande stopp bero på rötter som letat sig in i avloppsrören. Poppel, pil och hästkastanj bör stå minst 20 meter från huskroppar. Låt oss ta reda på hur det ser ut i din fastighet.

Rotskärare
Rötter

Rotskärning av avlopp

Det är inte ovanligt att rötter ställer till allvarliga problem i avloppsystem. Vi avlägsnar rötter med ett speciellt rotskärningsverktyg. När rötterna är borta filmar vi avloppet för att fastställa omfattningen av skadorna. Ofta ser vi att rötterna orsakat läckage i röret som måste tätas vilket vi kan göra med relining om man inte vill eller kan byta ut hela röret.

Kaffekopp med vantar.
Isproppar

Har avlopprören frusit?

Under årets kallaste månader är dina avloppsrör extra utsatta. Det är viktigt att fastigheten har grundvärme på för att undvika att det bildas isproppar i avloppssystemet. Is expanderar och risken är stor att rören sprängs och orsakar läckage.

Spolarnas spolbil i vinterlandskap.
Isproppar

Miljövänlig propplösare

Om dina rör har frusit är det bråttom! För att undvika att rören spricker är det viktigt att lösa upp proppen så fort som möjligt. Spolarna löser isproppar med hjälp av speciella ångverktyg.