Rensning av avlopp

Avloppsrensning

Rotskärning och/eller fräsning gör vi när vi har konstaterat att vi har ett stopp som kräver mer än rörspolning för att lösas. Vi har utrustning för att kunna gå långt ner i rören där vi kan fräsa och skära bort allt som är i vägen.
Vilken åtgärd som skall vidtas fastställs genom föregående filminspektion.

Har du rötter i rören?

Om du har träd i närheten kan återkommande stopp bero på rötter som letat sig in i avloppsrören. Poppel, pil och hästkastanj bör stå minst 20 meter från huskroppar. Låt oss ta reda på hur det ser ut i din fastighet. 

Kontakta oss

Rotsamling i rör

Rotskärning av avlopp

Det är inte ovanligt att rötter ställer till allvarliga problem i avloppsystem. Vi avlägsnar rötter med ett speciellt rotskärningsverktyg. När rötterna är borta filmar vi avloppet för att fastställa omfattningen av skadorna. Ofta ser vi att rötterna orsakat läckage i röret som måste tätas vilket vi kan göra med relining om man inte vill eller kan byta ut hela röret. 

Illustration natt spolarbil

Fräsning av avlopp

Fräsning av avlopp görs då avloppet är igensatt av rötter, fett, spackel, betongrester, rost, främmande föremål etc. Denna metod återställer normalt flöde i ledningarna.

Efter rensning spolas röret rent och filmas för att lokalisera eventuella läckage som kan ha orsakats av exempelvis rötter. Läckage från hål och sprickor tätas med hjälp av relining.