Rensning av avlopp

Avloppsrensning

Har vi konstaterat att vi har ett stopp som kräver mer än rörspolning för att lösas går vi ner i rören och fräser bort det som är i vägen eller tar bort rötter genom rotskärning. Vilken åtgärd som skall vidtas fastställs genom föregående filminspektion.

Rotsamling i rör

Rotenskärning Rotskärning av avlopp

Det är inte ovanligt att rötter ställer till allvarliga problem i avloppsystemet i jakten på näringsrikt vatten. Vi tar bort rötter med ett speciellt rotskärningsverktyg. När rötterna är borta filmar vi avloppet för att fastställa omfattningen av skadorna. Ofta ser vi att rötterna orsakat läckage i röret som måste tätas vilket vi kan göra med relining om man inte vill eller kan byta ut hela röret. 

Fräsning av avlopp

Fräsning av avlopp görs då avloppet är igensatt av fett, spackel, betongrester, rost, främmande föremål etc. Denna metod återställer normalt flöde i ledningarna.

Efter rensning spolas röret rent och filmas för att lokalisera eventuella läckage som kan ha orsakats av exempelvis rötter. Läckage från hål och sprickor tätas med hjälp av relining.

Undvik kemiska propplösare

Använd aldrig kemiska propplösare så som kaustiksoda för att försöka lösa upp ett stopp, det är mycket farligt för både dig och miljön och kan orsaka hemska permanenta frätskador på hud och ögon. 

Även avloppsrören förstörs när kaustiksodan reagerar med att koka i kombination med vatten. 

Meddela alltid spolteknikern om du har använt kemiska medel för att lösa stoppet för att undvika att någon skadas.

Vad du kan göra själv

Innan du ringer ut jour för ett stopp i avloppet kan du prova att rensa vattenlås och använda naturliga avloppsrensare/propplösare. Bikarbonat/salt/ättika och kokande vatten kan lösa upp fettproppar. 

Har du träd nära ditt hus?

Rotsystemen kan vara orsaken till återkommande stopp i avloppet.

Kontakta oss

Spolare