Bredablick

Tydlig dokumentation

Mats Lydén, Förvaltare på Bredablick Förvaltning AB tycker att samarbetet med Spolarna fungera väl och han uppskattar den tydliga dokumentationen.

”Spolarna är alltid snabbt på plats för stoppspolningar vilket gör att vi kan förhindra allvarligare skador i de många fastigheter som vi ansvarar för. En stor fördel med att jobba tillsammans är att Spolarna dokumenterar allt och skickar över rapporter till oss vilket underlättar även för långsiktiga och förebyggande åtgärder. En professionell och detaljerad dokumentation är viktigt för att få en överblick och kunna förstå problem på ett bättre sätt. Dessutom får vi hjälp med underhållningsspolning och det är en trygghet att veta att de även, genom Repipe, kan hjälpa oss med relining när vi behöver se över eller renovera stammarna.”
Mats Lydén, Förvaltare, Bredablick Förvaltning AB