Varför gör man en stamspolning och vad innebär det?

Stamspolning är en förebyggande insats för att undvika stopp med kostsamma och besvärliga vattenskador.

Hela avloppssystemetet spolas igenom med ett högt varmvattenflöde och lågt tryck. Det låga trycket är viktigt för att inte skada rören och hetvatten smälter ner fetter och sköljer bort sediment. regelbunden underhållsspolning görs i syfte att minska risken för stopp på grund av avlagringar i rören och därmed förlänga rörens livslängd.