Varför filmar man avloppsrören?


Filminspektion görs alltid efter spolning när rörväggarna är rena. Kameran, som har en inbyggd ljuskälla, åker fram och tillbaka genom rören och filmar dess insida. På så vis kan man upptäcka sprickor och sättningar i rören. En läcka i ett rörsystem är inte alltid lätt att se på utsidan, syns det på väggar eller golv har läckan pågått en längre tid.

Ett bra sätt att lokalisera läckor eller återkommande stopp är att filma rörsystemet och därefter vidta lämpliga åtgärder.