Vad är torktiden när man relinar?

Räkna med en torktid på ungefär 12 timmar. Den kan variera något beroende på vilken metod som används och de befintliga rörens temperatur. Reliningens korta torktid minimerar problemen för hyresgästerna.