Vad är skillnaden mellan relining och stambyte?

Relining, även kallad rörinfodring, är ofta ett bra och ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ till stambyte. Istället för att byta ut alla rör i fastigheten låter man de gamla vara kvar och fungera som gjutformar till de nya rören, som installeras på insidan. Beroende på fastighetens förutsättningar finns det olika metoder för relining.

Varken väggar eller golv behöver bytas ut och alla tätskikt behålls intakta, varför inga kostnader för nya badrum, golv eller väggar tillkommer.

Relining skapar avsevärt mindre byggavfall än ett traditionellt stambyte.