Vad är en underhållsspolning?

Skillnaden mellan en underhållspolning och en akut stoppspolning är att den förstnämnda görs förebyggande för att slippa stopp medan den andra löser ett stopp i avloppet.

BRF:er och fastighetsbolag har jämna intervaller på 3-5 år då de låter underhållsspola sina fastigheter. 

Spolarna erbjuder serviceavtal till förmånliga priser för att underlätta för fastighetsägarna att sköta sitt underhåll.