När väljer jag mellan relining och stambyte?

Fastighetens behov och kondition är avgörande för valet mellan relining och stambyte. Är fastigheten i bra skick med fungerande badrum och våtrum men rören undermåliga och dessutom ingjutna är relining ett bra alternativ.

Om våtutrymmena är i dåligt skick och ändå skall bytas ut är det bättre att satsa på ett stambyte. I samband med en omfattande renovering från grunden bör de befintliga rören i fastigheten bytas ut.

Relining kan även utföras på enstaka delar av rörsystemet för att exempelvis slippa att frigöra rör i källargolv. Skyddsrum går inte att stambyta genom bilning av golv. Där är relining den enda metoden som kan förlänga rörens livstid.