Hur säkert är relining?

Reliningstekniken utvecklades under 1990-talet och är idag en beprövad och säker metod. Tekniken är accepterad av myndigheter, byggentreprenörer, privata och allmännyttiga fastighetsägare samt branschorganisationer.

All relining utförs av Spolarnas systerbolag Repipe Sverige AB som är medlem i branschorganisationen BRiF, all dokumentation sker enligt deras kvalitetsprogram. Sacpipe Connection Systems är en av våra leverantörer, inom vars system vi har certifierad personal.