Hur ofta bör man spola avloppsrören?

Spolning av avloppsrören görs för att säkra avrinningen och undvika stopp. Hur ofta man ska underhållsspola avloppet beror på hur stor belastning det har.

Vi rekommenderar att man spolar avloppet med tre till fem års mellanrum för att vara säker på att stopp och beläggningar inte orsakar översvämningar och fuktskador. Kännetecken på problem är till exempel när det börjar klucka eller bubbla i avloppet, ibland kan vattnet ”komma tillbaka” vid spolning i toalett eller vask. Dessa stopp kan snabbt leda till allvarliga fuktskador.