Hur går en stamspolning till?

En stamspolning startar alltid i bottenplan eller källare där rören spolas rena hela vägen ut till huvudledningen ute i gatan. För att det ska bli riktigt rent dras rensslangen fram och tillbaka flera gånger. Ibland kan det finnas avlagringar som inte lossnar. Då görs en så kallad mekanisk rensning, vilket innebär att vi fräser rent rören med speciella renskedjor och skärhuvud.

När huvudrören är helt rena spolar vi rent fastighetens alla stickledningar. För att kunna genomföra detta behöver vi tillträde till lägenheter och övriga utrymmen. Antingen är boende hemma och öppnar upp eller lämnas kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder etc. till ansvarig på Spolarna innan rörspolningen inleds. Fastighetsskötaren ansvarar för att Spolarna får tillträde till övriga utrymmen.

Vi börjar alltid på nedersta våningen och jobbar oss uppåt i fastigheten för att inte orsaka stopp som kan uppstå om man arbetar i omvänd ordning.