Hur går en rörrensning till?

Vi börjar med en renspolning av avloppet och lokaliserar därefter problemet med en rörfilming. Om stoppet beror på fetter smälter vi ner proppen med spolverktyg. Om stoppet beror på främmande föremål eller rötter gör vi en mekanisk rörrensning med hjälp av skärhuvuden och renskedjor.