Avloppsstam – vad är det?

En stam i avloppet är namnet på stående rör som förgrenar sig ut i fastigheten. Ett så kallat ”stambyte” innebär att man byter ut alla befintliga avloppsrör i fastigheten inklusive stickledningar. Det betyder att man måste bila upp golv och väggar för att komma åt att byta ut ledningarna. Ett alternativ till stambyte kan i många fall vara relining.