Är relining av rör billigare än stambyte?

Relining eller rörinfodring blir billigare eftersom avloppet i en fastighet är inbyggt i väggar och golv som annars måste rivas upp och återställas till en stor kostnad. Vid ett traditionellt stambyte bryts även tätskiktet i badrum och våtutrymmen vilket innebär att stambyte bör göras i samband med byte av badrum. Reliningen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och därefter gjuts ett nytt plaströr inuti det gamla röret. Detta rör blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt plaströr.

Om mer än fastighetens avlopp behöver åtgärdas, exempelvis tätskikten och elinstallationer i badrummen, bör man överväga de olika metoderna och räkna på vad som blir ekonomiskt mest fördelaktigt av relining eller ett traditionellt stambyte.