Skillnaden på stamspolning och rörspolning av avlopp?

Det är samma sak. Rörspolning eller stamspolning är en förebyggande insats med syfte att förhindra stopp i fastighetens avlopp. Avlagringar på insidan av rören spolas bort med varmvatten och högt vattenflöde.

Ibland sitter dock avlagringarna så hårt på insidan av rören att det krävs en så kallad rensning. Rensningen utförs med speciella skärhuvuden eller renskedjor som slår bort avlagringarna, såsom stenar, betong och rost.

Rörrensning är en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, men kan också vara en del av en rör- eller stamspolning.