Rensa rören och ditt
avlopp blir som nytt

Ett avloppssystem måste skötas om med jämna mellanrum. För att avrinningen i avloppet inte ska försämras med tidenoch orsaka vattenskador är det viktigt att underhållsspola rören. Ibland kan problemen kvarstå, trots att du har låtit underhållsspola rören. Problem med avloppsrören kan bero på en mängd olika saker – just därför krävs ett kontinuerligt underhåll för att säkerställa fungerande och välmående avlopp. Om du misstänker att dina avlopp behöver rensas eller är skadade kan du enkelt ta reda på det genom att beställa en filminspektion från oss på Spolarna.

Om du har en stor mängd träd i närheten av fastigheten finns det stor risk att det kan påverka avloppssystemet negativt. Trädens rotsystem kan ställa till med allvarliga problem i ett avloppsrör eftersom de är på ständig jakt efter näringsrikt vatten. Vi på Spolarna kan på ett enkelt sätt rensa din fastighets rör från rötter med våra effektiva rotskärningsverktyg. Skulle skadorna vara mer omfattande än så krävs större insatser som att renovera avloppet med relining. En smidig metod att täta delar av eller skapa nya nya rör inuti hela det gamla avloppssystemet. Relining utförs av vårt systerbolag Repipe Sverige AB.

Rensa rören är en bra och smidig lösning

Att få problem med avloppen kan vara riktigt besvärligt. Avloppssystemet är en av de viktigaste funktionerna i en fastighet. Tyvärr finns det många orsaker till att ett avloppssystem inte fungerar problemfritt. Några vanliga avloppsproblem är att rören är igensatta av fett, spackel, rost eller betongrester. Vid hårdare avlagringar rensar vi avloppsrören med fräsning. Fräsningen avlägsnar smuts, fett och andra produkter eller saker som gör att avrinningen i avloppet inte fungerar som det ska. Efter fräsningen är det normala flödet återställt i ledningarna.

Det är viktigt att rensning av rör sker av professionell personal som är kompetent inom området. Så ta hjälp av oss som kan!

Spolarna är ett fullservicebolag inom avlopp och utför avloppsrensning och avloppsunderhåll i fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata villaägare. Med vår expertis och snabba service kan vi hjälpa dig med både förebyggande och akuta åtgärder. Vi rekommenderar att du bokar underhållsspolning i god tid. Vid akut stopp i avloppet har vi en bemannad avloppsjour som är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta oss så hjälper vi dig!