Miljövänlig propplösare

Löser fett- och isproppar

Undvik allt vad kemiska propplösare heter när avloppet krånglar. Det är ineffektivt, dåligt för miljön och du riskerar allvarliga frätskador på huden. Det är säkrare att använda en klassisk plunsch eller anlita Spolarna, som löser upp stopp på djupet. 

Ett stopp kan orsakas av olika saker såsom fett, is, rost och främmande föremål. Ibland är det rör som rasat ihop och gör det omöjligt för avloppsvattnet att ta sig förbi. 

Ånga ispropp

Isproppar i rören

Under årets kallaste månader är dina avloppsrör extra utsatta. Det är viktigt att fastigheten har grundvärme på för att undvika att det bildas isproppar i avloppssystemet. Is expanderar och risken är stor att rören sprängs och orsakar läckage. Vi har speciella verkyg och maskiner som skonsamt smälter bort is- och fettproppar med ånga.

För att identifiera och avhjälpa problemet krävs spolning och filminspektion, och rensning.

propplösare spolbil avlopp

Har avlopprören frusit?

Om dina rör har frusit är det bråttom! För att undvika att rören spricker är det viktigt att lösa upp proppen så fort som möjligt. Spolarna löser isproppar med hjälp av speciella ångverktyg.

Kontakta oss