Trygghet genom serviceavtal

Vi har tagit fram ett förmånligt avtal där vi erbjuder fullservice av fastigheters avlopp till en fast låg månadsavgift. Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer.

I vårt serviceavtal ingår underhållsspolning av kök och badrum i lägenheter med tillhörande stående stammar och huvudledning ut till kommunalt avlopp. Rester och sediment spolas bort utan att skada rören. I samband med underhållspolning görs även en filmning av delar av fastighetens ledningar inklusive statusbedömning. Du får då koll på avloppet och slipper framtida överraskningar.

Avtalet omfattar även akuta stoppspolningar och jourverksamhet dygnet runt. I avtalet ingår även en årlig konsultation eller ett bokat platsbesök.

Villkor

Avtalet omfattar inte felsökning med kamera, förbrukningsmaterial och material som behöver bytas ut, exempelvis vattenlås och packningar. Inte heller stopp i avlopp orsakat av felaktigt användande, till exempel för mycket papper, främmande föremål eller bristfälligt rengjorda vattenlås och golvbrunnar. Dagvattenbrunnar och dagvattenledningar omfattas inte av avtalet.

Avtalsperioden är fem år från avtalets tecknande och förlängs med motsvarande period om inte uppsägning skett skriftligen nio månader före avtalsperiodens slut. Ömsesidig uppsägning gäller.

Ekonomi 30 dagar netto, alla priser anges exklusive moms. Avfallsindex enligt A12:3MD. Indexreglering kan ske tidigast januari år två. För avtalet tillämpas Slam 95 ”Allmänna bestämmelser” för spillvatten­anläggning och/eller fastigheter ut till kommunalt ansvar.

Tack!

Vi återkommer inom kort.