• Spolarnas metod

    En effektiv och skonsam spolmetod

    Hetvatten utan kemikalier

    Genomskärning av trevåningshus med frilagd stående stam.

Så här spolar vi rent ett avloppssystem

En underhållsspolning sker alltid på samma sätt oavsett om det är en villa eller flerbostadshus.

Genomskärning av tvättstuga. Blottlagd grenledning.
1.

Spolning börjar längst ner

En underhållsspolning börjar längst ner i fastigheten. Stickledningar från golvbrunnar spolas rent ut till stående stam.

Genomskärning av badrum. Blottlagd grenledning.
2.

Kök och badrum

Avloppsspolning i kök och badrum fortsätter etappvis uppåt i fastigheten. Trasiga vattenlås byts ut.

Genomskärning av hus. Blottlagd stamledning.
3.

Huvudledningar spolas

Efter renspolningen av fastighetens stickledningar fortsätter arbetet med stående och liggande stam.

Genomskärning av hus. Liggande stamledning till markbrunn.
4.

Slamsugning

Avslutningsvis slamsugs brunnen fri från utspolade rester och sediment.