Spolarna löser avloppsproblem snabbt

Vid stopp är det viktigt att snabbt åtgärda felet så inte avloppet svämmar över och orsakar dyra vattenskador. Kluckar avloppet och det är dålig avrinning? Då håller ett större stopp på att bildas i röret.

Ring Spolarna så hjälper vi dig. Vår avloppsjour är alltid bemannad redo med spolbil för akuta stoppspolningar och översvämningar i villor och fastigheter i hela Skåne, Blekinge och södra Småland.

Öppen spolbil.

Spola rent avloppet för att undvika stopp

Den vanligaste orsaken till stopp i avloppet är att rören sätts igen av matrester och fetter. Tydliga varningstecken är försämrad avrinning i vask och att avloppen börjar klucka. Alla avlopp behöver renspolas från fetter och sediment åtminstone vart femte år för att bibehålla ett bra vattenflöde.

Läs mer om rörspolning

Filmning i golvbrunn i badrum.
TV-inspektion

Vi filmar och upptäcker fel

Upplever du återkommande stopp trots ett avloppet underhållsspolas med jämna mellanrum? Då är det hög tid att kontrollera stammarna och felsöka avloppet. Detta sker genom filminspektion. Boka gärna filminspektion tillsammans med underhållsspolning.

Läs mer om filminspektion

Kluckar ditt avlopp?

Få paketpris på underhållsspolning tillsammans med filminspektion.

Boka nu!