Miljövänlig propplösare

Mot fett- och isproppar

Undvik kemisk propplösare när avloppet krånglar. Det är oftast ineffektivt, dåligt för miljön och du riskerar allvarliga frätskador. Vet du inte orsaken till stoppet är det säkrare att använda en klassisk plunsch eller anlita Spolarna, som löser stopp med miljövänlig propplösare eller en annan miljövänlig och säker metod.

Isproppar i rören

Isproppar i rören

Under årets kallaste månader är rören speciellt utsatta. Har man inte grundvärme på i sitt fritidshus kan det uppstå isproppar i rörsystemet. Eftersom is expanderar är risken stor att rören sprängs och orsakar läckage. Vi smälter bort is- och fettproppar med ånga.

Vid återkommande stopp kan orsaken vara en annan, som kräver underhållsspolning och filminspektion för att identifiera och avhjälpa problemet. 

Har ditt avlopp frusit ihop?

Vi åtgärdar problemet innan rören spricker.

Kontakta oss

Spolare hjälper