Vi utför ledningssökning

Innan man börjar gräva och schakta i marken behöver man veta var avloppsrören befinner sig. Detta kan vara bra när man till exempel skall koppla ett Attefallshus till befintligt avlopp eller om man behöver byta ut en viss bit av avloppet.

Kartlägg avloppsrören effektivt

Det är inte ovanligt att äldre ledningar saknar dokumentation om exakt var de är placerade. Spolarna utför ledningssökning när du behöver ledningslokalisering av avloppsrören.

Vi använder olika metoder beroende på rörens material som kan vara gjutjärn, betong eller PVC.