Godsmätning av avloppsrör

Äldre hus har oftast avloppssystem i gjutjärn. Ett gjutjärnsrör kan se intakt ut från utsidan men vara starkt angripet av rost inuti, vilket ger sköra rörväggar och stor risk för läckage. För att veta tjockleken på dessa rör är godsmätning en metod som kan användas. 

Godsmätning ger tidsperspektiv

Synliga rostblommor på rörens utsida är en tydlig indikation om att det är dags att ta reda på stabiliteten i rörväggen för att slippa oväntade avloppsläckage. Genom att mäta tjockleken kan man avgöra hur långt gången korrosionscykeln i ett gjutjärnsrör är och om eller när det är dags att vidta åtgärder som till exempel relining eller traditionellt stambyte.

Kunskap ger god ekonomi

Var ute i god tid, planera inför framtida investeringar i avloppssystemet.

Boka Ggodsmätning

Spolare hjälper