Filminspektion av avloppet

Det är lätt att se sprickor i fasaden, läckande tak och flagnande fönster. Men hur ser avloppet ut egentligen, står allt rätt till? En filminspektion av rören ger viktig information om eventuella behov av framtida avloppsrenovering vid husköp eller för den egna fastigheten.

Rotenskärning

Hitta roten till problemen

Vid återkommande stopp i avloppet gör vi en filminspektion för att hitta orsaken till problemen. Före rörfilmning renspolas avloppet. När röret sedan är fritt från sediment och avlagringar kan man genom filmning upptäcka sprickor, hål, inväxande rötter, förskjutningar och sättningar.

Upptäck problemen i tid

Rörfilmningen även kallad TV-inspektion ger viktig information vid bedömning av avloppets kondition. Du upptäcker avloppsproblem i tid. Oväntade kostnader som dyra översvämningar kan undvikas och du kan planera bättre inför eventuella framtida investeringar. Passa på att boka filminspektion till extra förmånligt pris i samband med underhållsspolning.

Filma avloppet vid husköp

Ska du köpa hus? Avloppssystemet är en viktig men dold funktion i fastigheten som ofta glöms bort. I de vanliga besiktningskontrollerna vid husförsäljning ingår inte besiktning av avloppet. Låt oss filma rören och slipp dyra överraskningar.

Spolarna kan tillhandahålla STVF-certifierad personal. All dokumentation överlämnas till kund.

Information före vårt besök

Här finns enkla beskrivningar över vad du som beställare behöver tänka på i samband med underhållsspolning.

Information till boende

Spolarna gör allt för att erbjuda dig riktigt konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitet eller miljö. Det viktigaste är att våra kunder får rätt pris baserat på behov. Privatpersoner kan utnyttja ROT-avdraget på alla våra tjänster. 

Beställer du exempelvis fler tjänster samtidigt så som filminspektion i samband med underhållsspolning kan vi lämna paketpriser. Ring oss för en skräddarsydd offert.

Vad händer om extra åtgärder krävs?

Ibland upptäcks brister i avloppet som kräver åtgärd, det kan till exempel vara fräsning av kalkavlagringar eller relining av läckande sprickor. I de fall där ytterligare åtgärder krävs för att avhjälpa ditt problem och som går utanför offert är vi tydliga med detta innan någon åtgärd vidtas.

Betalningsvillkor

All fakturering sker med 30 dagar netto + moms. Vi har inga framkörnings- eller fakturaavgifter. Vi omfattas av SLAM95. 

Du som är villaägare

När du som villaägare bokar våra tjänster får du all information om pris och datum vid bokningen. Du erhåller också all information om vad du behöver tänka på inför vårt besök.

Du som är fastighetsägare

Vi vet att du som fastighetsägare har ett stort behov av att informera hyresgäster vid arbeten som kräver att man går in i deras privata hem. Därför hjälper vi er med avisering av samtliga boende i ditt lägenhetsbestånd vid underhållsspolning. Avisering sker i god tid och innehåller information om vilket arbete som skall utföras, vad hyresgästerna själva måste tänka på innan vi kommer samt datum och tid för när arbetet påbörjas. Hyresgästerna får även kontaktuppgifter till oss vid frågor.

För att kunna utföra underhållsspolning behöver vi tillgång till villan eller lägenheten. Antingen genom att du/de boende är hemma eller att nyckel finns tillgänglig när vi kommer. 

Kan du inte vara hemma när vi kommer kan du lämna nyckel till hyresvärd/fastighetsskötaren eller en granne. 

I de fall vi inte kommer in i en villa eller bostad på bokad tid kommer vi att behöva debitera arbetet ändå.

Det är viktigt att du vet att det är Spolarna som kommer. Därför har vår personal alltid arbetskläder med Spolarnas logotyp på samt legitimation. 

Vi uppskattar om du har städat och tömt utrymmet under vask samt rengjort de golvbrunnar som skall renspolas. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt.

Vi lämnar alltid rent och städat efter oss.

Eftersom all rörspolning startar längst ner i fastigheten räknas detta som starttid. Det är svårt att ge exakta tider för när varje enskild lägenhet renspolas men normalt sett tar en underhållsspolning 1-2 timmar lite beroende på hur många spolpunkter som skall spolas. En villa tar ca 1-2 timmar att underhållsspola. 

Efter underhållsspolning överlämnas all dokumentation om projektet på USB-sticka eller via mail till beställaren.

Dokumentationen innehåller all information om vilka åtgärder som har vidtagits samt filmer från filminspektion i de fall detta har skett. 

Den underhållsspolning som nu skett upprätthåller avloppssystemets normala funktion i ca 3–5 år framöver beroende på avloppets belastning. 

Vet du om dina dolda avloppsrör är hela?

Få paketpris när du bokar filminspektion i samband med underhållsspolning.

Boka filminspektion

Spolare hjälper