Rensning av avlopp

Ibland kvarstår problem med dålig avrinning i avloppet även efter en underhållsspolning. Detta kan ha många orsaker vilka enklast fastställs genom filminspektion. Ibland visar en filmning att rörväggarna behöver rensas genom fräsning eller rotskärning.

Rotenskärning

Rotskärning och fräsning av avlopp

Det är inte ovanligt att rötter ställer till allvarliga problem i avloppsystemet i jakten på näringsrikt vatten. Vi fräser snabbt bort rötter med ett rotskärningsverktyg. När fräsningen är utförd filmbesiktigas avloppet för att fastställa omfattningen av skadorna. I värsta fall har vi ett läckage i röret som måste tätas, det gör vi genom relining

Fräsning av avlopp

Fräsning av avlopp görs då avloppet är igensatt av fett, spackel, betongrester, rost, främmande föremål etc. Denna metod återställer normalt flöde i ledningarna.

Efter rensning spolas röret rent och filmas för att lokalisera eventuella läckage som kan ha orsakats av exempelvis rötter. Läckage från hål och sprickor tätas med hjälp av relining.

Undvik kemiska propplösare

Försök aldrig lösa upp ett stopp med kemiska propplösare så som kaustiksoda, det är mycket farligt för både dig och miljön. Meddela serviceteknikern om du använt kemikalier i rören för att undvika frätskador på personer.

Har du träd nära ditt hus?

Rotsystemen kan vara orsaken till återkommande stopp i avloppet.

Kontakta oss

Spolare hjälper