Dokumentation

Efter underhållsspolning överlämnas all dokumentation om projektet på USB-sticka eller via mail till beställaren.

Dokumentationen innehåller all information om vilka åtgärder som har vidtagits samt filmer från filminspektion i de fall detta har skett. 

Den underhållsspolning som nu skett upprätthåller avloppssystemets normala funktion i ca 3–5 år framöver beroende på avloppets belastning.