AVLOPPSUNDERHÅLL OCH AKUT STOPPSPOLNING  

Spolarna utför allt inom avlopp för kommunala- och privata fastighetsbolag,  bostadsrättföreningar och villaägare. Som fullserviceföretag erbjuder vi tjänsterna rörspolning, avloppsunderhåll, stoppspolning vid akut stopp i avlopp samt avloppsrenovering (relining). 

Vi sköter kontinuerlig underhållsspolning för fastigheter och erbjuder avloppsjour dygnet runt, slamsugning, rensning av rör, filminspektion av avlopp (avloppsfilmning), ledningssökning och relining. 

Vi är verksamma i hela Skåne, Blekinge, södra Småland samt Göteborg och har en personalstyrka på ca 50 anställda. Vår maskinpark med slambilar, spolservicebussar, filmbuss och filmbil täcker alla behov inom avloppsunderhåll. 

Spolarna är ett välrenommerat spolbolag verksamt sedan 2002. Utnämnt av Veckans Affärer till årets superföretag och är Gasellföretag sedan flera år tillbaka.

Ring oss så hjälper vi dig med allt som rör din fastighets avloppssystem. Telefonummer hittar du nedan eller under kontakt.

Du känner igen oss genorm våra gröna spolbilor!

Vi jobbar lokalt! Våra spolbilar utgår från Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Kristianstad, Hässleholm, Karlskrona och Karlshamn.